Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова правління       Лабутіна Галина Вікторівна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 21.04.2015
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 08132 м.Вишневе вул.Київська, 17
4. Код за ЄДРПОУ 01037117
5. Міжміський код та телефон, факс (04598) 5-17-87 5-20-55
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2015
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Відомості НКЦПФР
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://01037117.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.04.2015
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
20.04.2015 припинено повноваження Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович КВ 7717/47773
01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 припинено повноваження голови наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (посвідка КВ7717/47773 видана 01.10.2003 відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посаді з 07.12.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
20.04.2015 припинено повноваження Заступник Голови наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович СК 493967
04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 припинено повноваження заступника голови наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (паспорт СК 493967 виданий 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посаді з 07.12.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
20.04.2015 припинено повноваження Член наглядової ради Полутова Алла Петрівна СК 258952
28.06.1996 Вишнівський МВМГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 припинено повноваження члена наглядової ради Полутової Алли Петрівни (паспорт СК 493967 виданий 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.). Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Перебував на посаді з 07.12.2010. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має
20.04.2015 обрано Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович КВ 7717/47773
01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 обрано членом наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича (посвідка КВ7717/47773 видана 01.10.2003 відділом ГІРФО ГУ МВС України в Київській області). Відповідно до рішення наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича було обрано головою наглядової ради (протокол № 21/04/2015 від 21.04.2015р.). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останніх п'яти років займав посади: головний інженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; головний інженер ПрАТ "ПМК-54". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
20.04.2015 обрано Заступник голови наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович СК 493967
04.03.1997 Фастівський МРВ ГУ МВС України в Київській області
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 обрано членом наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича (паспорт СК 493967 виданий 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.). Відповідно до рішення наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича було обрано заступником голови наглядової ради (протокол № 21/04/2015 від 21.04.2015р.). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останніх п'яти років займав посади: головний енергетик ПрАТ "ПМК № 54". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
20.04.2015 обрано Член наглядової ради Шерфауі Ніна Анатоліївна ТТ 283986
31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві
0
Зміст інформації:
На пiдставi рішення загальних зборів вiд 20 квітня 2015 року протокол №20/04/2015 обрано членом наглядової ради Шерфауі Ніну Анатоліївну (паспорт ТТ 283986 виданий 31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві). Строк, на який призначено посадову особу, не визначено. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Протягом останніх п'яти років займала посади: бухгалер МП фірма "КАСКАД" ТОВ, бухгалтер ТОВ "САНІКС", бухгалтер ТОВ "торговий дім "Сколот". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини