Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


11.06.2003

Постанова № 329-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 329-КИ

м. Київ

2003-06-11

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, Начальник Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Кучер Олег Валеріанович, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК №54", місцезнаходження: вул. Київська, 17, м. Вишневе, Києво-Святошинський, Київська обл., 08132, ЄДРПОУ 01037117,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 26 травня 2003 року №328-КИ, складеного начальником відділу правозастосування Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Кузьменко Л.В., факт порушення ВАТ "ПМК №54" п. 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пов'язаний з невиконанням розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 17.09.02 року №555-КИ, термін виконання якого закінчився 17.10.02 року Розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 17.09.02 р. №555-КИ було винесено стосовно порушення вимог Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 17.01.00 р. №3, стосовно недоліків в річному звіті за 2000 рік (№644 р. від 28.04.01 p.), а саме: В публікації відсутня дата проведення останніх загальних зборів; Дата протоколу загальних зборів не співпадає з датою в інформації про загальні збори. На підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК №54" представник юридичної особи не з'явився, про що зроблено відповідний запис в Акті. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК №54" відбувся за участю представник юридичної Шкадюк Г.М. (посвідч. AIV №819979, видане Ватутінською районною Державною адміністрацією в м. Києві), який діяв на підставі Довіреності від 27 травня 2003 року №83 та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській обл. - Першого заступника начальника Управління Гаюка 3. В. та провідного спеціаліста відділу правозастосування - Овсяницького О.В. . ВАТ "ПМК №54" на виконання Розпорядження до розгляду було надано виправлення до річного звіту за 2000 рік, та подано примірник газети з публікацією виправленої інформації про фінансово-господарську діяльність, що свідчить про несвоєчасне виконання Розпорядження. Відповідно до службової записки (вх №270/21 від 11.06.2003 року) Начальника відділу звітності ВАТ - Болтичевої Л.В. річний звіт за 2000 рік ВАТ "ПМК №54" станом на 11.06.2003 року прийнятий. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України с;Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне виконання Розпорядження накласти на ВАТ "ПМК №54" штраф у розмірі 20 (двадцять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунки, відкриті в управліннях Державного казначейства за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300. символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.