Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


23.12.2003

Постанова № 731-КИ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
ТУ в м.Києві


ПОСТАНОВА № 731-КИ

м. Київ

2003-12-23

Я, Уповноважена особа Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, в.о. начальника Управління Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку в місті Києві та Київській області Борисюк Ганна Іванівна, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК-54", місцезнаходження: вул. Київська, 17, м. Вишневе, Київська область, 08132, код ЄДРПОУ 01037117, п/р 26004405014371 в Вишневому відділенні Київської філії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 321013, тел. 5-20-55, 5-09-18,

ВСТАНОВИВ:

відповідно до Акту про правопорушення на ринку цінних паперів від 12 грудня 2003 р. №727-КИ, складеного начальником відділу звітності відкритих акціонерних товариств Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області Болтичевою Л.В., факт правопорушення ВАТ "ПМК-54", пов’язаний з порушенням ст. 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та п. 1.4 Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №5 від 10 лютого 2000 року "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій", саме: ненадання особливої інформації за 2002 рік (зміни в персональному складі службових осіб емітента). На підписанні Акту про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК-54" був присутній представник юридичної особи - Шкидюк Г.М., який діяв на підставі Довіреності від 11.12.2003 року №186. Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "ПМК-54" відбувся за участю представника юридичної особи - Шкидюк Г.М., який діяв на підставі Довіреності від 16.12.2003 року №190, та представників Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області - першого заступника начальника Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області Гаюка З.В., та головного спеціаліста - юрисконсульта відділу правозастосування Єльчика О.М. До розгляду справи про правопорушення ВАТ "ПМК-54" письмові пояснення та заперечення не надавало. Згідно ст. 25 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу", пп. б п. 2.1, п. 3.1. Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №5 від 10 лютого 2000 року "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" емітент зобов’язаний протягом двох днів надіслати фондовій біржі і реєструвальному органу, а також опублікувати в офіційній газеті фондовій біржі інформацію про зміни, що відбулися в господарській діяльності, а саме інформацію про прийняття рішення про викуп власних акцій. Статтею 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в України" за несвоєчасне надання інформації передбачена відповідальність юридичних осіб. Відповідно службової записки начальника відділу звітності відкритих акціонерних товариств Болтичевої Л.В. від 23.11.2003 року вх. №815/21 ВАТ "ПМК-54" надало 23.12.2003 року особливу інформацію 777/оі за 2002 рік (зміни в персональному складі службових осіб емітента). Таким чином, особлива інформація за 2002рік ВАТ "ПМК-54" була подана, але несвоєчасно. Враховуючи наведене та керуючись п. 14 ст. 8, ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та п. 8.4, 18.3 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених Наказом ДКЦПФР від 09.01.97 р. №2 (у редакції Рішення ДКЦПФР від 13.02.2001 р. №27) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16.03.2001 р. за №243/5434,

ПОСТАНОВИВ:

1. За несвоєчасне надання інформації накласти на ВАТ "ПМК-54" штраф у розмірі 10 (десять) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Дану постанову направити особі, до якої застосовано санкцію. Штраф перерахувати на рахунок, відкритий в управлінні Державного казначейства за місцезнаходженням платника, за балансовим рахунком 3111, код бюджетної класифікації 23030300, символ банку 101, протягом 15 днів з моменту отримання цієї Постанови. Копію платіжного документу направити до Управління ДКЦПФР в місті Києві та Київській області. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду (господарського суду) у встановленому чинним законодавством порядку.