Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01037117
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 27/03/2002
Дата публікації 16/12/2003
Найменування емітента* Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона №54"
Юридична адреса* 08132,м.Вишневе,вул.Київська,17,Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
Керівник* Скрипка Вiктор Якович - Голова правлiння
Контактна особа* Шкадюк Григорiй Михайлович - Реєстратор емiтента. Тел: 044-98- 5-20-55 ,5-20-55
E-mail* "д/в"
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01037117 27/03/2002 0 Голова спостережної ради Цегельник Володимир Андрiйович 0.19 Вище вказана посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не мала.
01037117 27/03/2002 1 Голова спостережної ради Шостачук Павло Олександрович 5.87 Вище вказана посадова особа судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.