Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 25.06.2008
Дата публікації 27.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0449852055
E-mail* pmk54@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредиту прийнято засіданням правління ВАТ “ПМК №54” від 10.04. 2008 року.
Відновлювальна кредитна лінія в національній валюті на суму 9 000 000,00 грн. відкрита строком на один рік ВАТ “БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (Код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: м. Київ, пр-т перемоги, 67) шляхом підписання договору про відкриття кредитної лінії №54кл-08 від 18 квітня 2008 року. Процентна ставка – 20 %.
Кошти, отримані за кредитом, будуть направлені на поповнення обігових коштів. Заставою за кредитним договором є виробниче обладнання ТОВ «ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН».
25 червня 2008 року отримано частину кредиту (траншу) у сумі 1 000 000,00 грн., що складає 11,11 % від загального розміру кредиту. Дата відкриття кредитної лінії – 25.06. 2008 року; дата закриття – 15.04.2009 року з можливістю пролонгації.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на кінець останнього звітного періоду, становить 10813,20 тис.грн.; співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок звітного року – 4,11; співвідношення суми траншу до вартості чистих активів на початок звітного року – 0,45.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна