Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 09.06.2008
Дата публікації 11.06.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0449852055
E-mail* pmk54@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредиту прийнято засіданням правління ВАТ “ПМК №54” від 09.06. 2008 року.
Короткостроковий кредит в національній валюті на суму 2 000 000,00 грн. відкритий строком на один місяць ВАТ “БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ” (код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: м. Київ, пр-т Перемоги, 67) шляхом підписання кредитного договору №83к-08 від 09 червня 2008 року. Процентна ставка – 20 %.
Кошти, отримані за кредитом, будуть направлені на поповнення обігових коштів. Заставою за кредитним договором є майнові права на обладнання для виробництва бетонних блоків.
09 червня 2008 року було отримано кредит у сумі 2 000 000,00 грн., що складає 100 % від загального розміру кредиту. Дата відкриття кредиту – 09.06. 2008 року; дата закриття – 08.07. 2008 року .
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на кінець останнього звітного періоду, становить 10813,20 тис.грн.; співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок звітного року – 1,85.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна