Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 17.01.2008
Дата публікації 21.01.2008 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Юридична адреса* 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 17
Керівник* Лабутіна Галина Вікторівна - Голова правління. Тел: 0449852055
E-mail* pmk54@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рішення про одержання кредиту прийнято засіданням правління ВАТ “ПМК-54” від 15 січня 2008 року.
Відклична невідновлювальна кредитна лінія в національній валюті на суму 3 400 000 грн. відкрита строком на 6 місяців ВАТ “Агрокомбанк” (Код за ЄДРПОУ 21570492, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 9-А) шляхом підписання договору про відкриття кредитної лінії № 04/2008 від 17 січня 2008 року. Процентна ставка - 18 %.
Кошти, отримані за кредитом, будуть направлені на будівництво заводу по виробництву виробів з бетону. Заставою за кредитним договором є рухоме, нерухоме майно та інші майнові права.
17 січня 2008 року було отримано частину кредиту (траншу) у сумі 2 000 000 грн., що складає 58,82 % від загального розміру кредиту. Дата відкриття кредитної лінії – 17 січня 2008 року; дата закриття – 17 липня 2008 року з можливістю пролонгації.
Вартість чистих активів емітента, розрахованих на кінець останнього звітного періоду, становить 10813,20 тис.грн.; співвідношення суми кредиту до вартості чистих активів на початок звітного року – 3,14; співвідношення суми траншу до вартості чистих активів на початок звітного року – 1,70.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна