Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутіна Галина Вікторівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1961.000000
5)Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
6)Стаж роботи (років)** 40.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний економіст
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 5 років
9)Опис До компетенції Директора товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 40 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: займала посаду Голови Правління в ПрАТ "ПМК № 54" з 2006 року. Не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Масляний Олег Ярославович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1963.000000
5)Освіта** Вища, Львівський сільськогосподарський інститут, інженер-механік
6)Стаж роботи (років)** 34.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний інженер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради планує і організовує її роботу та виконує інші повноваження передбачені чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера Тереха В.П., який володіє 24,837142% акцій Товариства. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - більше 34 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: начальник адміністративно-господарського відділу ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює за сумісництвом в ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН ФАСАДИ" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17) на посаді директора Товариства. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1975.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 24.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** енергетик
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера Журавля О.В., який володіє 24,828667% акцій Товариства. На посаду обраний строком на 3 роки. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 24 роки. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: головний енергетик на ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду за сумісництвом Головного енергетика у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Наталiя Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1986.000000
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 10.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2018 3 роки
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН", який володіє 9,518% акцій Товариства. З 20.09.2017р. (Наказ про призначення № 001 від 19 вересня 2017 року) по 07.05.2019р. (Наказ про звільнення № 003 від 07.05.2019), виконувала роботу головного бухгалтера. Стаж роботи - 10 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ"), бухгалтер в ТОВ "АЕРОБЕТОН-32" (ЄДРПОУ 34540532), головний бухгалтер ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" за адресою Київська обл., м. Вишневе, вул.. Київська, 17. На даний час не працює. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Голова ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО"
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 0.000000
5)Освіта** .
6)Стаж роботи (років)** 0.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** .
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 39,877508 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Представником ТОВ "ВКП "АВІКО" є директор Сердюк Світлана Петрівна. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жураваль Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1968.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 30.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,828667 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 30 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Комерційний Директор ТОВ "Золотой мандарин". Посадова особа одночасно займає посаду Комерційного директора ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терех Віктор Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1965.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 31.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017 до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змін на посаді протягом звітного періоду не відбувалось. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,837142%. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 31 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Директор на ТОВ "Золотой мандарин", Директор на ТОВ "Золотой гепард". Посадова особа одночасно займає посаду Директора на ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17), Директора на ТОВ "Золотой гепард" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17). Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полутова Алла Петрівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 01037117
4)Рік народження** 1975.000000
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 22.000000
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 08.05.2019 на не визначений термін
9)Опис Виконує роботу головного бухгалтера згідно наказу підприємства та у відповідності до посадової інструкції. На підставі наказу Голови правління № 002 від 08.05.2019 року призначено на посаду головного бухгалтера з 08.05.2019 року Полутову Аллу Петрівну за основним місцем роботи на невизначений термін. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 22 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: головний бухгалтер в ПрАТ "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 54". Не має посад на будь-яких інших підприємствах. Будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовій особі емітента в разі його звільнення, крім тих, що визначені чинним законодавством, непередбачені.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.