Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи - емітента Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Директор Лабутіна Галина Вікторівна 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Голова наглядової ради Масляний Олег Ярославович 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Член наглядової ради Косенко Наталiя Олександрiвна 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" 21450457 4785301.000000 39.877508 4785301.000000 0.000000
Член ревізійної комісії Жураваль Олександр Валентинович 2979440.000000 24.828667 2979440.000000 0.000000
Член ревізійної комісії Терех Віктор Петрович 2980457.000000 24.837142 2980457.000000 0.000000
Головний бухгалтер Полутова Алла Петрівна . 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
Усього 10745198.000000 89.543317 10745198.000000 0.000000