Ми робимо
інформацію доступною
Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01037117
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "АВІКО" 21450457 03062 Значення . відсутнє в довіднику 45 80000 . м. Київ пр-т Перемоги, 67 4785301.000000 39.877508 4785301.000000 0.000000
ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН" 34584900 08132 Значення . відсутнє в довіднику 45 32000 . м. Вишневе вул. Київська, 17 1142160.000000 9.518000 1142160.000000 0.000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фізична особа 2980457.000000 24.837142 2980457.000000 0.000000
Фізична особа 2979440.000000 24.828667 2979440.000000 0.000000
Усього 11887358.000000 99.061317 11887358.000000 0.000000

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).