Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -13938.8 -14210.6
Статутний капітал (тис. грн.) 3000 3000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 3000 3000
Опис Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.
Висновок Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 16938,8 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 16938,8 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.