Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 29580.8 28400.2 0 0 29580.8 28400.2
будівлі та споруди 26842.9 25770.3 0 0 26842.9 25770.3
машини та обладнання 1549 1488.2 0 0 1549 1488.2
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 1188.9 1141.7 0 0 1188.9 1141.7
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 29580.8 28400.2 0 0 29580.8 28400.2
Опис Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2016р. складає 43002 тис.грн., знос - 14601,8 тис.грн., залишкова вартість - 28400,2 тис.грн. Коефiцiєнт зносу основних засобiв на пiдприємствi становить 33,96 %. Ступінь використання основних засобів - 13,48 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.