Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 99.065
Опис Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Обрання Голови зборів, секретаря та Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів (Обрано Голову зборів, секретаря та Лічильну комісію. Затвердження регламенту зборів) 2. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2015 рік (Визнати роботу правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт правління Товариства за 2015 рік) 3. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. (Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2015 рік) 4. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2015 рік (Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2015 рік) 5. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2015 рік (Затвердити фінансову звітність Товариства за 2015 рік) 6. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2015 році (За результатами діяльності у 2015 році направити прибуток Товариства на покриття збитків минулих періодів)
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.