Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Голова правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутіна Галина Вікторівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН485453 24.04.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервіс, головний економіст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2006, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис До компетенції Голови правління товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 37 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Займає посаду Голови Правління в ПрАТ "ПМК № 54" з 2006 року. Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада Член правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлівна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ254161 04.05.2000 Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській області
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", інженер ВК
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2007, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 25 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: ПМК-54, секретар-диспетчер; ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК. На даний час працює інженером відділу кадрів на ПрАТ "ПМК-54. Займає посаду Інспектор з кадрів у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А)

1)Посада Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гутін Євген Борисович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ7717/47773 01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 47
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", головний інженер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради планує і організовує її роботу, головує на Загальних зборах та виконує інші повноваження передбачені чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 47 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: головний інженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; На даний час працює головним інженером на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду інженер з охорони праці у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А). У реквізитах "Паспортні дані фізичної особи: серія, номер, дата видачі, орган, який видав" вказано реквізити Тимчасового посвідчення на постійне проживання

1)Посада Заступник Голови наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК493967 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київбудком", енергетик
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 21 рік. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Займає посаду Головного енергетика на ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду Головного енергетика у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А).

1)Посада Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шерфауі Ніна Анатоліївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ283986 31.03.2015 Святошинським РВ ГУ ДМС України в м. Києві
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер МП фірма "КАСКАД" ТОВ
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2015, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа є представником акціонера. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: бухгалер МП фірма "КАСКАД" ТОВ, бухгалтер ТОВ "САНІКС", бухгалтер ТОВ "торговий дім "Сколот", головний бухгалтер ПрАТ "ПМК № 54". Посадова особа посад на будь-яких інших підприємствах не має

1)Посада Голова ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО"
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи .21450457 .
4)Рік народження** 0
5)Освіта** .
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** .
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 06.10.2008, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Представником ТОВ "ВКП "АВІКО" є директор Сердюк Світлана Петрівна

1)Посада Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жураваль Олександр Валентинович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК770434 05.02.1998 Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл.
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 27
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2007, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 27 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Комерційний Директор ТОВ "Золотой мандарин". Посадова особа одночасно займає посаду Комерційного директора ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17)

1)Посада Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терех Віктор Петрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН607398 13.12.2007 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.07.2007, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Директор на ТОВ "Золотой мандарин", Директор на ТОВ "Золотой гепард". Посадова особа одночасно займає посаду Директора на ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17), Директора на ТОВ "Золотой гепард" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17).

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Наталiя Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ТТ116954 27.07.2012 Голосiївський РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4)Рік народження** 1986
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 7
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ" бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.07.2016, до 31.12.2018
9)Опис Виконує роботу головного бухгалтера згідно наказу підприємства та у відповідності до посадової інструкції. Зміни на посаді протягом звітного періоду: на посаду головного бухгалтера призначено згідно Наказу № 001 вiд 04.07.2016 р. замість Шерфауі Н.А. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Стаж роботи - 7 (сім) років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: економiст (ТОВ "УКРПРОМБАНК"), бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ"). Посадова особа займає посаду бухгалтера в ТОВ "АЕРОБЕТОН-32" (ЄДРПОУ 34540532) за адресою Київська обл., м. Вишневе, вул.. Київська, 17

1)Посада Член правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчарова Оксана Юрійовна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ988374 01.10.1999 Кіровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 12
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Пересувна механізована колона № 54", головний технолог
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.12.2010, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 12 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" - головний технолог; ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА" - головний технолог (сумісництво). Працює за основним місцем роботи в ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" на посаді головного технолога з 01.11.2010 р.; також працює за сумісництвом на посаді головного технолога в ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА" (Код ЄДРПОУ 32931937, адреса: м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А) з 01.11.2010 р.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.