Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акціонерне товариство "Пересувна механізована колона № 54"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 733525
3. Дата проведення державної реєстрації
04.03.1996
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
3000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
77.32Надання в оренду будівельних машин і устатковання
77.39Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
10. Органи управління підприємства
Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Агрокомбанк"
2) МФО банку
322302
3) поточний рахунок
26001000475801
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
валютного рахунку немає
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
немає