Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.04.2015
Кворум зборів** 99.065
Опис Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2014 рік (вирішили визнати роботу правління Товариства задовільною та затвердити річний звіт за 2014 рік); 2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2014 рік (вирішили визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною та затвердити звіт ревізійної комісії за 2014 рік); 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2014 рік (вирішили визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною та затвердити звіт наглядової ради за 2014 рік); 4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2014 рік (вирішили затвердити фінансову звітність за 2014 рік); 5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році (вирішили затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році та покрити збитки за рахунок прибутку майбутніх періодів); 6. Про викуп майна, що перебуває на балансі Товариств з державної власності (вирішили викупити з державної власності наступне майно, що перебуває на балансі Товариства: Підстанція (обладнання) КТП-250); 7. Про надання повноважень на укладання та підписання всіх документів, що пов'язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності (вирішили уповноважити Голову правління Товариства укласти та підписати всі документи, пов'язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності); 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства (вирішили припинення повноважень членів наглядової ради Товариства в зв'язку з необхідністю обрання (переобрання) членів наглядової ради Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України); 9. Обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства (вирішили обрати членів наглядової ради; затвердили умови цівільно-правових договорів з членами наглядової ради та уповноважили голову правління Товариства підписати з обраними членами наглядової ради Товариства такі договори від імені Товариства).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.