Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.04.2014
Кворум зборів** 89.55
Опис Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Питання, що розглядались на загальних зборах: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2013 рік (вирішили визнати роботу правління задовільною та затвердити річний звіт); 2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2013 рік (вирішили визнати роботу ревізійної комісії задовільною та затвердити річний звіт); 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік (вирішили визнати роботу наглядової ради задовільною та затвердити річний звіт); 4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити фінансову звітність); 5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (вирішили затвердити порядок розподілу (використання) прибутку та покриття збитків та покрити збитки за 2013 року за рахунок прибутку майбутніх періодів); 6. Про виступ майна, що перебуває на балансі Товариства з державної власності (вирішили викупити майно з державної власності); 7. Про надання повноважень на укладання та підписання всіх документів, що пов'язані з викупом майна, котре перебуває на балансі Товариства з державної власності (вирішили уповноважити Голову правління укласти та підписати всі документи).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.