Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 33980.3 32081.1 0 0 33980.3 32081.1
будівлі та споруди 33257.6 31602.5 0 0 33257.6 31602.5
машини та обладнання 426.9 295.3 0 0 426.9 295.3
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 295.8 183.3 0 0 295.8 183.3
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 33980.3 32081.1 0 0 33980.3 32081.1
Опис Основнi засоби належать товариству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням товариства. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2012р. складає 42971,3 тис.грн., знос - 8991,0 тис.грн., залишкова вартість - 33980,3 тис.грн. Коефіцієнт зносу основних засобів на підприємстві становить 20,92 %. Ступінь використання основних засобів - 5,08 %. Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було.