Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 17.04.2013
Кворум зборів** 99.709
Опис Загальні збори були ініційовані Наглядовою радою товариства з наступним порядком денним: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2012рік (річний звіт затверджено); 2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2012 рік (звіт затверджено); 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2012 рік (звіт затверджено); 4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2012 рік (фінансову звітність затверджено); 5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2012 році (Вирішили покрити збитки 2012 року за рахунок прибутку майбутніх періодів); 6. Про виступ майновим поручителем та надання в заставу/іпотеку (в якості забезпечення) об'єкту нерухомого майна: "Завод по виготовленню виробів з бетону" за адресою Київська області, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул.. Київська, 17 (Вирішили передати в іпотеку банку визначений об'єкт нерухомого майна до повного виконання зобов'язань Позичальника (ТОВ "Золотий Мандарин Квадра")); 7. Про надання повноважень на укладання іпотечного договору, договору майнової поруки та підписання інших документів, що пов'язанні з укладанням таких договорів (надати повноваження Голові правління).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.