Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна СН 485453 24.04.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 0 0 0 0 0 0
Член правління Лисун Тетяна Михайлівна СМ 254161 04.05.2000 Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській області 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович КВ 7717/47773 01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович СК 493967 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл. 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Полутова Алла Петрівна СК 258952 28.06.1996 Вишнівським МВМГУ МВС України в Київській області 0 0 0 0 0 0
Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" . 21450457 . 4785301 39.877508 4785301 0 0 0
Член ревізійної комісії Жураваль Олександр Валентинович СК 770434 05.02.1998 Обухівським РВ ГУ МВС України у Київській обл. 2979440 24.828667 2979440 0 0 0
Член ревізійної комісії Терех Віктор Петрович СН 607398 13.12.2007 Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 2980457 24.837142 2980457 0 0 0
Усього 10745198 89.543317 10745198 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.