Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Голова правління
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутіна Галина Вікторівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 485453 24.04.1997 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві
Рік народження** 1961
Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
Стаж керівної роботи (років)** 13
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервіс, головний економіст
Опис До компетенції Голови правління товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 13 років. Перелік попередніх посад: Київський завод автоматики iм. Петровського, слюсар механоскладальних робiт; Дитячий садок №817 Ленiнградського району, двiрник-доглядач; Київ-55 завод автоматики iм. Г.I. Петровського, продавець, бухгалтер; ТОВ "Т.А.К. Лтд", продавець; ТОВ виробничо-комерцiйна фiрма "Гронус", заступник головного бухгалтера; ТОВ "Фiрма Каскад", заступник головного бухгалтера; ЧП "Транзит-Сервiс",бухгалтер; ТОВ "Гепард-Сервiс",економiст, головний економiст. Не має посад на будь-яких інших підприємствах. У зв'язку з виходом головного бухгалтера у соціальну відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку обов'язки головного бухгалтера покладені на голову правління (наказ № 2Б від 09.11.2011р.)

Посада Член правління
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчарова Оксана Юріївна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВВ 988374 01.10.1999 Кіровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл.
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 9
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Донецький національний університет, науковий співробітник
Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 9 років. Перелік попередніх посад: ТОВ "Бетонкомплекс", начальник лабораторії; Донецький національний університет, науковий співробітник; ВАТ "ПМК-54", головний технолог. На даний час працює головним технологом на ПрАТ "ПМК-54. Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

Посада Член правління
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ 254161 04.05.2000 Вишнівським МВМ ГУМВС України в Київській області
Рік народження** 1974
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", інженер ВК
Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад: ПМК-54, секретар-диспетчер; Києво-Святошинське вiддiлення Ощадбанку України №5399, прибиральник; ТОВ "IВАС", бухгалтер; ТОВ "АНТАРЕС", головний бухгалтер; ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК. На даний час працює інженером відділу кадрів на ПрАТ "ПМК-54. Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

Посада Голова наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гутін Євген Борисович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ 7717/47773 01.10.2003 відділ ГІРФО ГУ МВС України в Київській області
Рік народження** 1951
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 20
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", головний інженер
Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради планує і організовує її роботу, головує на Загальних зборах та виконує інші повноваження передбачені чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 20 років. Перелік попередніх посад: головний інженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; головний інженер ВАТ "Обухівський РАТС". На даний час працює головним інженером на ПрАТ "ПМК-54". Посадова особа посад на будь-яких інших підприємствах не має. У реквізитах "Паспортні дані фізичної особи: серія, номер, дата видачі, орган, який видав" вказано реквізити Тимчасового посвідчення на постійне проживання.

Посада Заступник Голови наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 493967 04.03.1997 Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській обл.
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 5
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київбудком", енергетик
Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 5 роки. Перелік попередніх посад: енергетик ЗАТ "Київбудком"; заст. нач. АБЦ по експлуат. електрообладнання СБМУ "Підряд". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Посадова особа посад на будь-яких інших підприємствах не має.

Посада Член наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Полутова Алла Петрівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СК 258952 28.06.1996 Вишнівським МВМГУ МВС України в Київській області
Рік народження** 1975
Освіта** Вища
Стаж керівної роботи (років)** 4
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "МП фірма" КАСКАД", провідний бухгалтер
Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 4 роки. Перелік попередніх посад: провідний бухгалтер ТОВ "МП фiрма" КАСКАД", бухгалтер ТОВ "Гепард", бухгалтер ДП "Київська ковбасна фабрика". Посадова особа посад на будь-яких інших підприємствах не має, знаходиться у соціальній відпустці по догляду за дитиною.

Посада Голова ревізійної комісії
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сердюк Світлана Петрівна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СО 025552 12.01.1999 Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві
Рік народження** 1969
Освіта** Незакiнчена вища
Стаж керівної роботи (років)** 7
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІКО"
Опис Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад: директор ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВІКО"; економiст ТОВ "Золотой Мандарин"; директор ТОВ "Тандем-Нафта"; касир ТОВ "Гепард"; касир МП фiрма "Каскад" ТОВ; касир ТОВ "Фiрма Каскад", касир обмiнного пункту ПМП "Мрiя". Посадова особа займає посаду директора на ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АВIКО" (м. Київ, пр. Перемоги, 67)

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.