Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 03.12.2012
Кворум зборів** 99.36213
Опис Загальні збори були ініційовані Наглядовою радою товариства з наступним порядком денним: 1. Про виступ майновим поручителем та надання в заставу/іпотеку (в якості забезпечення) об'єкту нерухомого майна: "Завод по виготовленню виробів з бетону" за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 17 (вирішили передати в іпотеку ПАТ "Агрокомбанк" нерухоме майно Товариства:"Завод по виготовленню виробів з бетону" ); 2. Про надання повноважень на укладання іпотечного договору, договору майнової поруки та підписання інших документів, що пов'язані з укладанням таких договорів (вирішили надати повноваження Голові правління Лабутіній Г.В. )
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 20.11.2012
Кворум зборів** 99.35
Опис Загальні збори були ініційовані Наглядовою радою товариства з наступним порядком денним: 1. Про виступ майновим поручителем та надання в заставу/іпотеку (в якості забезпечення) об'єкту нерухомого майна: "Завод по виготовленню виробів з бетону" за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 17 (вирішили Товариству виступити майновим поручителем за зобов'язаннями ТОВ "Золотой Мандарин Квадра" та передати в іпотеку нерухоме майно: "Завод по виготовленню виробів з бетону"); 2. Про надання повноважень на укладання іпотечного договору, договору майнової поруки та підписання інших документів, що пов'язані з укладанням таких договорів (вирішили надати повноваження Голові правління Лабутіній Г.В. )
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.04.2012
Кворум зборів** 99.3621
Опис Загальні збори були ініційовані Наглядовою радою товариства з наступним порядком денним: 1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2011рік (річний звіт затверджено); 2. Розгляд та затвердження звіту ревізійної комісії Товариства за 2011 рік (звіт затверджено); 3. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2011 рік (звіт затверджено); 4. Розгляд та затвердження фінансової звітності Товариства за 2011 рік (фінансову звітність затверджено); 5. Затвердження розподілу (використання) прибутку та покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2011 році (вирішили направити прибуток на розвиток виробництва та погашення боргів(збитків) минулих років); 6. Про передачу майна в заставу/іпотеку (дане питання не розглядали); 7. Про продовження повноважень правління, наглядової ради та ревізійної комісії Товариства (повноваження продовжили).
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.