Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
20.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2017 20.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента