Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "АВІКО" 21450457 03062 . м. Київ . м. Київ пр-т Перемоги, 67 4785301 39.877508 4785301 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фізична особа 2980457 24.837142 2980457 0
Фізична особа 2979440 24.828667 2979440 0
Усього 10745198 89.5433 10745198 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).