Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова правління Лабутіна Галина Вікторівна . 0 0 0 0 0 0
Член правління Лисун Тетяна Михайлівна . 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Гутін Євген Борисович . 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови наглядової ради Демидюк Олександр Валентинович . 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Шерфауі Ніна Анатоліївна . 0 0 0 0 0 0
Голова ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" 21450457 4785301 39.877508 4785301 0 0 0
Член ревізійної комісії Жураваль Олександр Валентинович . 2979440 24.828667 2979440 0 0 0
Член ревізійної комісії Терех Віктор Петрович . 2980457 24.837142 2980457 0 0 0
Головний бухгалтер Косенко Наталiя Олександрiвна . 0 0 0 0 0 0
Член правління Овчарова Оксана Юрійовна . 0 0 0 0 0 0
Усього 10745198 89.543317 10745198 0 0 0