Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лабутіна Галина Вікторівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** Вища, КПI, iнженер ефект. механiки
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ Гепард - сервіс, головний економіст
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 31.08.2006, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис До компетенції Голови правління товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням вищого органу товариства віднесені до компетенції вищого органу управління товариства або наглядової ради товариства. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 38 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Займає посаду Голови Правління в ПрАТ "ПМК № 54" з 2006 року. Не має посад на будь-яких інших підприємствах.

1)Посада* Член правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лисун Тетяна Михайлівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1974
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 26
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "ПМК-54", інженер ВК
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2007, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 26 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: ПМК-54, секретар-диспетчер; ВАТ "ПМК-54", iнженер ВК. На даний час працює інженером відділу кадрів на ПрАТ "ПМК-54. Займає посаду Інспектор з кадрів у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А)

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гутін Євген Борисович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 48
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Золотой Мандарин Квадра", головний інженер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Голова наглядової ради планує і організовує її роботу, головує на Загальних зборах та виконує інші повноваження передбачені чинним законодавством та Статутом та Положенням про Наглядову раду. Як Голова наглядової ради винагороду не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Гутіна Євгена Борисовича. Рішенням засідання наглядової ради від 20.04.2017 р. Гутіна Євгена Борисовича обрано Головою наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 48 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: головний інженер ТОВ "Золотой Мандарин Квадра"; На даний час працює головним інженером на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду начальника центральної ремонтної служби у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А).

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Демидюк Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 22
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Київбудком", енергетик
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Демидюка Олександра Валентиновича. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 22 роки. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Займає посаду Головного енергетика на ПрАТ "ПМК № 54". На даний час працює головним енергетиком на ПрАТ "ПМК-54". Займає посаду Головного енергетика у ТОВ "Золотой мандарин квадра" (м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А).

1)Посада* Член наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шерфауі Ніна Анатоліївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1985
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 14
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** бухгалтер МП фірма "КАСКАД" ТОВ
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Як член наглядової ради винагороду не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом наглядової ради Шерфауі Ніну Анатоліївну. Посадова особа є представником акціонера, який володіє більше 10% акцій. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.Стаж роботи - 14 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: бухгалер МП фірма "КАСКАД" ТОВ, бухгалтер ТОВ "САНІКС", бухгалтер ТОВ "торговий дім "Сколот", головний бухгалтер ПрАТ "ПМК № 54". Посадова особа посад на будь-яких інших підприємствах не має

1)Посада* Голова ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО"
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 0
5)Освіта** .
6)Стаж роботи (років)** 0
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** .
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Голова ревізійної комісії здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Товариство з обмеженою відповідальністю "ВКП "АВІКО" (код за ЄДРПОУ 21450457). Рішенням засідання ревізійної комісії від 20.04.2017 р. ТОВ "ВКП "АВІКО" обрано Головою ревізійної комісії. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 39,877508 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Представником ТОВ "ВКП "АВІКО" є директор Сердюк Світлана Петрівна

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жураваль Олександр Валентинович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерційний директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Журавля Олександра Валентиновича. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,828667 %. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 28 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Комерційний Директор ТОВ "Золотой мандарин". Посадова особа одночасно займає посаду Комерційного директора ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17)

1)Посада* Член ревізійної комісії
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Терех Віктор Петрович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 29
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТОВ "Золотой мандарин"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2017, до переобрання згідно зі Статутом Товариства та чинним законодавством України
9)Опис Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Посадова особа винагороди не отримує. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 року в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства обрано Членом ревізійної комісії Тереха Віктора Петровича. Розмір пакета акцій, що належить посадовій особі 24,837142%. На посаду обраний термiном до моменту переобрання в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 29 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: Директор на ТОВ "Золотой мандарин", Директор на ТОВ "Золотой гепард". Посадова особа одночасно займає посаду Директора на ТОВ "Золотой мандарин" (Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 17).

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Косенко Наталiя Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1986
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ" бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.09.2017, невизначений
9)Опис Виконує роботу головного бухгалтера згідно наказу підприємства та у відповідності до посадової інструкції. На підставі наказу Голови правління № 0008 від 19 вересня 2017 року за власним бажанням звільнено головного бухгалтера Косенко Наталію Олександрівну. Перебувала на посадi з 04.07.2016 р. за строковим трудовим договором. На підставі наказу Голови правління № 001 від 19 вересня 2017 року призначено на посаду головного бухгалтера з 20 вересня 2017 року Косенко Наталію Олександрівну за основним місцем роботи на невизначений термін. Розмір винагороди відповідає розміру заробітної плати. Стаж роботи - 8 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: економiст (ТОВ "УКРПРОМБАНК"), бухгалтер (ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН СУВЕНІРИ").

1)Посада* Член правління
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Овчарова Оксана Юрійовна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 13
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Пересувна механізована колона № 54", головний технолог
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.12.2010, до переобрання згідно зі Статутом
9)Опис Правління є колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальними зборами і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Як член правління винагороду не отримує. Змiн на цiй посадi протягом звiтного року не відбувалось. Посадова особа непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Стаж роботи - 13 років. Перелік попередніх посад за останніх 5 років: ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" - головний технолог; ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА" - головний технолог (сумісництво). Працює за основним місцем роботи в ПрАТ "Пересувна механізована колона № 54" на посаді головного технолога з 01.11.2010 р.; також працює за сумісництвом на посаді головного технолога в ТОВ "ЗОЛОТОЙ МАНДАРИН КВАДРА" (Код ЄДРПОУ 32931937, адреса: м. Київ, вул. Лейпцізька, 3-А) з 01.11.2010 р.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.