Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2009 роцi iнформацiя про працiвникiв товариства наступна: 1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 10; 2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 0; 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 9; 4.Фонд оплати працi у 2009 р. в порiвняннi з 2008 р. зменшився та становить - 163,9 тис. грн. Фонд оплати працi зменшився за рахунок зменшення обсягiв виробництва та зменшення тривалостi робочого дня. Товариство повнiстю забезпечено професiйними кадрами, якi мають квалiфiкацiю вiдносно займаних посад.