Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

У 2008 роцi iнформацiя про працiвникiв товариства наступна: 1.Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -10; 2.Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -0 ; 3.Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1; 4.Фонд оплати працi в порiвняннi з 2007р. зменьшився та становить - 242.06 тис. грн.. Фонд оплати працi зменшився за рахунок зменшення обсягiв виробництва. Товариство повнiстю забезпечено професiйними кадрами, якi мають квалiфiкацiю вiдносно займаних посад.