Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
07.07.2008 09.07.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
25.06.2008 27.06.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
09.06.2008 11.06.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
22.05.2008 26.05.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
31.01.2008 01.02.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
17.01.2008 21.01.2008 Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
06.10.2008 07.10.2008 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента