Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
19.11.2007 21.11.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
27.04.2007 03.05.2007 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента