Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Будiвельна дiяльнiсть Серiя АБ № 222310 10.10.2005 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 03.08.10
Опис Товариство планує подовжити дiю лiцензiї.
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.