Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правлiння       Лабутiна Галина Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата 2007-04-20  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Голова правлiння
Прізвище, ім'я, по батькові Лабутiна Галина Вiкторiвна
Міжміський код, телефон, факс (298) 5-17-87; 5-20-55
E-mail немає

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 2007-01-01  
  (дата)  

Емітент Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"

  Звіт прийнято:        
    (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
  Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
  Реєстраційний номер  
    Примітки