Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Супровідний лист до звіту

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуВiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"   01037117
(найменування емітента)   (код за ЄДРПОУ)


Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2006 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту: 2007-04-20  

Голова правлiння       Лабутiна Галина Вiкторiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата: 2007-04-20