Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова правлiння Лабутiна Галина Вiкторiвна 2006-11-01 90841 8.654 90841 0 0 0
Член правлiння Скрипка Вiктор Якович 2006-11-01 1072 0.102 1072 0 0 0
Член правлiння, головний бухгалтер Матвiйчук Наталiя Василiвна 2006-11-01 0 0 0 0 0 0
Голова наглядової ради Терех Вiктор Петрович 2006-11-01 260722 24.837 260722 0 0 0
Член наглядової ради Сердюк Свiтлана Петрiвна 2006-11-01 0 0 0 0 0 0
Член наглядової ради Холявка Василь Iванович 2006-11-01 3034 0.289 3034 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Журавель Олександр Валентинович 2006-11-01 260633 24.829 260633 0 0 0