Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Інформація про основні засоби емітента
(за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1.Виробничого призначення: 780.4 703 0 0 780.4 703
- будівлі та споруди 671.6 645.7 0 0 671.6 645.7
- машини та обладнання 51.8 43.5 0 0 51.8 43.5
- транспортні засоби 44.9 6.3 0 0 44.9 6.3
- інші 12.1 7.5 0 0 12.1 7.5
2.Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
- будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
- машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
- транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
- інші 0 0 0 0 0 0
Усього 780.4 703 0 0 780.4 703
Пояснення: Основнi засоби належать товарству на правi власностi, обмежень на їх використання немає. Знос основних засобiв складає 59,83%, коефiцiєнт використання - 13,94%.