Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Пересувна механiзована колона № 54"
код за ЄДРПОУ 01037117
2006 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні неузгодженiсть нормативно-законодавчої бази x конституцiйна реформа
Фінансово-економічні нестабiльна податкова система x змiна податкового законодавства
Виробничо-технологічні моральний та фiзичний знос обладнання x оновлення основних фондiв
Соціальні низький рiвень платоспроможностi споживачiв x пiдвищення платоспроможностi населення
Екологічні не здiйснюється захист навколишнього середовища x проведення природоохоронних заходiв
Примітки: .