Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року

Супровідний лист до звіту

  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринкуВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54   01037117
(найменування емітента)   (код за ЄДРПОУ)


Цим листом засвідчуємо, що звіт за 2004 рік, в електронній та паперовій формах, що додаються, належним чином заповнений; відомості, зазначені в ньому, відповідають дійсності.

Дата друку звіту: 10.04.2005  

Голова правлiння       Скрипка Вiктор Якович
(посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата: 11.04.2005