Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова правлiння Скрипка Вiктор Якович 1949 Вища 29 ВАТ"ПМК-54" Гол. Iнж. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
2 Член правлiння Матвiйчук Наталiя Василiвна 1964 Вища 8 ВАТ"ПМК-54" Головний бухгалтер Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
3 Член правлiння Хвалинський Анатолiй Бронiславович 1961 Середньо-технiчна 11 Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
4 Член правлiння Шкадюк Григорiй Михайлович 1951 Вища 24 ВАТ"ПМК-54"Гол. Економiст Не погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
5 Член правлiння Холявка Василь Iванович 1950 Вища 22 ВАТ"ПМК-54" Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
6 Член правлiння Колотюк Василь Iванович 1961 Вища 11 ВАТ"ПМК-54" Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
7 Голова ревiзiйної комiсiї Горбач Павло Васильович 1951 Середньо-технiчна 11 ВАТ"ПМК-54" Головний механiк Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
8 Член наглядової ради Калашнiк Володимир Павлович 1951 Середня спецiальна 7 ВАТ"ПМК-54" Машинiст ескаватора Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
9 Член наглядової ради Мосюк Вiра Мирославiвна 1961 Вища 7 ВАТ"ПМК-54" Зав. Складом Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10 Член наглядової ради Васильченко Григорiй Iванович 1940 Середня 7 ВАТ"ПМК-54" Водiй Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
11 Член наглядової ради Кибкало Микола Iванович 1951 Середня спецiальна 5 ВАТ"ПМК-54" Машинiст автокрану Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
12 Голова наглядової ради Шостачук Павло Олександрович 1962 Вища 15 ТОВ ВКП "АВIКО" Директор Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має