Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Член правлiння, головний бухгалтер Матвiйчук Наталiя Василiвна 1997-06-10 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Член наглядової ради Кибкало Микола Iванович 1997-06-10 00:00:00 5772 0.55 5772 0 0 0
Член правлiння, головний iнженер Холявка Василь Iванович 1997-06-10 00:00:00 98833 9.42 98833 0 0 0
Член наглядової ради Калашник Володимир Павлович 1997-06-10 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Член наглядової ради Васильченко Григорiй Iванович 1997-06-10 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Член наглядової ради Мосюк Вiра Мирославiвна 1997-06-10 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Голова Наглядової ради ,директор Шостачук Павло Олександрович 1997-06-10 00:00:00 15065 1.43 15065 0 0 0
Член правлiння ,приватний пiдприємець Колотюк Василь Iванович 1997-06-10 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Член правлiння ,начальник дiльницi Хвалинський Анатолiй Бронiславович 1997-06-10 00:00:00 4000 0.38 4000 0 0 0
Член правлiння,головний економiст Шкадюк Григорiй Михайлович 1997-06-10 00:00:00 99033 9.43 99033 0 0 0
Голова правлiння Скрипка Вiктор Якович 1997-06-10 00:00:00 102304 9.75 102304 0 0 0