Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2004 рік, на кінець року


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Роздрiбна торгiвля 102/8 2001-11-30 00:00:00 Вишнiвська мiська рада народних депутатiв
Будiвельно-монтажнi роботи КО №00783 2000-07-07 00:00:00 Управлiння мiстобудування та архiтектури Київської обласної державної адмiнiстрацiї 2005-07-07 00:00:00
Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АА №549401 2003-11-12 00:00:00 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. 2006-10-20 00:00:00