Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року


Інформація про посадових осіб емітента

№ з/п Посада Прізвище, ім’я, по батькові Рік народ-ження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Примітки
1 Голова правлiння Скрипка Вiктор Якович 1949 Вища 28 ВАТ"ПМК-54"Гол. Iнж. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
2 Член Правлiння Матвiйчук Наталiя Василiвна 1964 Вища 7 ВАТ "ПМК-54"Головний бухгалтер Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має
3 Член правлiння Хвалинський Анатолiй Бронiславович 1961 Середньо-технiчна 10 ВАТ "ПМК-54"Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
4 Член правлiння Шкадюк Григорiй Михайлович 1951 Вища 23 ВАТ"ПМК-54"Головний економiст Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
5 Член правлiння Холявка Василь Iванович 1950 Вища 21 ВАТ"ПМК-54"Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
6 Член правлiння Колотюк Василь Iванович 1961 Вища 11 ВАТ"ПМК-54"Начальник дiльницi Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
7 Голова ревiзiйної комiсiї Горбач Павло Васильович 1951 Середньо-технiчна 10 ВАТ"ПМК-54"Головний механiк Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
8 Член ревiзiйної комiсiї Шевчук Свiтлана Сергiївна 1963 Середньо-технiчна 5 ВАТ"ПМК-54"Бухгалтер-касир Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
9 Член ревiзiйної комiсiї Боровицький Iван Михайлович 1960 Середньо-технiчна 5 Приватний пiдприємець Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
10 Голова наглядової ради Шостачук Павло Олександрович 1962 Вища 14 ТОВ ВКП"АВIКО"Директор Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
11 Член наглядової ради Калашник Володимир Павлович 1951 Середня спецiальна 6 ВАТ"ПМК-54"Машинiст ескаватора Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
12 Член наглядової ради Мосюк Вiра Мирославiвна 1961 Вища 6 ВАТ"ПМК-54"Зав. Складом Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
13 Член наглядової ради Васильченко Григорiй Iванович 1940 Середня 6 ВАТ"ПМК-54"Водiй Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
14 Член наглядової ради Кибкало Микола Iванович 1951 Середня спецiальна 4 ВАТ"ПМК-54"Машинiст автокрану Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має