Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року


Основні фактори, що впливають на діяльність емітента

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Стабiльнiсть в державi,розвиток iнфраструктури ринку робiт i послуг x Стабiльнiсть на ринку працi,пiдвищення добробуту працiвникiв.
Фінансово-економічні Законодавство,вдосконалення системи господарювання x Попередня оплата виконуваних робiт,прогнозування результатiв роботи
Виробничо-технологічні Перехiд на новi технологiї, оновлення технiки x Збiльшення обсягiв робiт i послуг, новi робочi мiсця
Соціальні Вчасна виплата заробiтної плати, збiльшення коштiв на соцiальну сферу x Пiдвищення добробуту i покращення здоровя працiвникiв
Екологічні Викиди в атмосферу, забруднення навколишнього середовища x Обладнання майданчикiв для зберiгання ТМЦ. Виконання законодавства
Примітки: д/н