Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року


Інформація про юридичних осіб,
послугами яких користується емітент

Тип юридичної особи, послугами якої користується емітентАудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
НайменуванняАудиторська фiрма "УКРАУДИТ ХХI КИЇВЩИНА"
Організаційно-правова формаТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ0030160928
Код території за КОАТУУ3222410600
Територія (область)Київська
РайонКиєво-Святошинський
Поштовий індекс08132
Населений пунктм.Вишневе
Вулиця, будиноквул. Жовтнева,23
Міжміський код та телефон04498-714-72
Факсд/н
E-mailд/н
WWW-адресад/н
Номер ліцензії (дозволу) на цей вид діяльності001985
Дата видачі ліцензії (дозволу)1998-09-23 00:00:00
Державний орган, що видав ліцензіюАудиторська палата України