Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА №54
код за ЄДРПОУ 01037117
2003 рік, на кінець року


Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
Ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АА №549401 2003-11-12 00:00:00 Управлiння ДКЦПФР в м. Києвi та Київськiй обл. 2006-10-20 00:00:00
Будывельно-монтажны роботи КО №00783 2000-07-07 00:00:00 Управлiння мiстобудування та архiтектури Київської обласної державної адмiнiстрацiї 2005-07-07 00:00:00
Роздрiбна торгiвля 102/8 2001-11-30 00:00:00 Вишнiвська мiська рада народних депутатiв