Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада П.І.Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Голова правління Скрипка Віктор Якович 1997-06-10 00:00:00 86840 8.27 86840 0 0 0
Член правління,головний економіст Шкадюк Григорій михайлович 1997-06-10 00:00:00 83530 7.96 83530 0 0 0
Член правління,головний інженер Холявка Василь Іванович 1997-06-10 00:00:00 83330 7.94 83330 0 0 0
Голова спостережної ради Шостачук Павло Олександрович 1997-06-10 00:00:00 61575 5.87 61575 0 0 0
Член правління,головний бухгалтер Матвійчук Наталія Василівна 1996-08-30 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0
Голова ревізійної комісії Горбач Павло Васильович 1996-08-30 00:00:00 2000 0.19 2000 0 0 0