Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про фізичних осіб, що володіють 5% та більше акцій емітента

П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, % Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника приві-лейовані іменні приві-лейовані на пред'явника
Скрипка Віктор Якович 1997-06-10 00:00:00 86840 8.27 86840 0 0 0
Шкадюк Григорій Михайлович 1997-06-10 00:00:00 83530 7.96 83530 0 0 0
Холявка Василь Іванович 1997-06-10 00:00:00 83330 7.94 83330 0 0 0
Шостачук Павло Олександрович 1997-06-10 00:00:00 61575 5.87 61575 0 0 0