Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів продукції (послуг) емітента та розподіл споживачів за регіонами України та на зовнішніх ринках

Найменування продукції (виду продукції) Сировинна база для виробництва (Україна, країни СНД, зарубіжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (за регіонами) (%)
Україна Країни СНД та Балтії Країни дальнього зарубіжжя
Надання послуг механізмів та послуг оренди Україна 100 0 0
Виконання будівельно-монтажних робіт Україна 100 0 0