Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Інформація про основну продукцію, що виробляє (послуги, що надає) емітент

Найменування продукції (виду продукції) Торгові марки, під якими здійснюється збут продукції Патентний та інший правовий захист продукції (винаходи та ліцензії, які використовуються в продукції) Код товару (товарної групи) за ТНЗЕД Одиниця виміру Обсяг виробництва в натуральних одиницях Обсяг виробництва у грошовому виразі (у діючих цінах) (тис.грн.) Чистий доход (виручка) від реалізації за звітний період) (тис.грн.)
Надання послуг механізмів та послуг оренди "дані видсутні" Статут підприємства "д/в" тис.грн. 0 679.1 565.9
Виконання будівельно-монтажних робіт "дані відсутні" Ліцензія КО Н00783 "д/в" тис.грн. 0 0 0