Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Опис бізнесу (текстова частина)
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Відкрите акціонерне товариство "Пересувна механізована колона Н54" засновано згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 29 січня 1996 року за Н7/12-ВП шляхом перетворення Пересувної механізованої колони Н54 структурного підрозділу державного підприємства "Київводбуд" у відкрите акціонерне товариство згідно з Декретом Кабінету Міністрів Україні від 17 травня 1993 року за Н 51-93 "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та Порядком перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року за Н686. ВАТ "ПМК-54" зареєстровано, як юридичну особу 04 березня 1996 року Києво-Святошинською райдержадміністрацією Київської області за Н 01037117.
Інформація про організаційну структуру емітента
В правових і господарських відносинах ВАТ "ПМК-54" виступає, як єдиний і неподільний суб"єкт, самостійно набуває права і несе відповідальність тільки за свої дії, які грунтуються на самостійній, ініциативній, систематичній, на власний ризик діяльності. Акціонерне товариство від свого імені здійснює юридичні дії, має відокремлене майно, набуває майнові і особисті немайнові права та обов"язки, може бути позивачем і відповідачем в судах. Акціонерне товариство дочірних підприємств, філій та інших структурних підрозділів не має.
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облік на підприємстві в звітному періоді проводився згідно з Законом України від 16.07.99р. Н 996-Х1У "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", який набрав чинності з 01.01.2000 року та наказом по пидпри- ємству Н18 від 18.02.2002 року "Про облікову політику на підприємстві у 2002 році" згідно з національними стандартами, дотримуючись вимог Наказу МФУ від 30.11.1999р. Н 291 "Про затвердження плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування". Облік основних засобів вівся у відповідності з вимогами П(С)БО 7 "Основні засоби". Нарахування амортизації (зносу) основних фондів проводилось згідно п.26,п.22 П(С)БО 7 по прямолінійному методу. Оприбуткування на баланс ТМЦ проводилось згідно з діючим законодавством. Податок на додану вартість, сплачений постачальникам в складі ціни придбання, відноситься до податкового кредіту згідно з вимогами Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. Н 168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Основним видом дияльності емітента в 2002 році було надання послуг механізмів, послуг оренди нежилих приміщень та майданчиків виробничо-технічного призначення, віконання будівельно-монтажних робіт, надання автотранспортних послуг. Наше підприємство роботи виконує в межах Київської області та м.Києва.
Основним ринком збуту виконаних робіт наданих послуг підприємства є місто Київ та Київська область. В 2002 році найбильшими замовниками були ЗАТ "Крафт Фудз Україна", КП УЗН Шевченківського району м.Києва, Києво-Святошинське РайДРСУ, ТОВ вкф "АКО",ПФ "Анжіо". Найчастішими замовниками виступали невеличкі приватні фірми, приватні підприємці та фізичні особи.
Такі галузі, як надання послуг механізмів (земляні роботи), надання послуг оренди нежилих приміщень виробничо-технічного призначення,надання автотранспортних послуг - розвиваються швидкими темпами. Вводяться нові технології для якісної роботи механизмив, транспорту. Даними галузями виробництва займається дуже велика кількість дрібних підпри- ємств, тому зростає конкуренція між підприємствами.
Зростає конкуренція серед надання послуг механізмів, надання послуг оренди, послуг автотранспорту. Організовується дуже багато приватних підприємців, котрі також займаються такими видами робіт і впливають на ринок збуту вказаних послуг.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Існує безліч істотних проблем, що впливають на діяльність підприємства. Серед них найбільшою проблемою є неспроможність замовників вчасно розраховуватись за виконані роботи та надані послуги. Неменшою проблемою є вчасна сплата податків, незалежно від того, чи розра- хувався замовник, чи ні. Найбільшим невирішеним питання підприємства є борги бюджетних організацій за виконані роботи в попередні періоди. Ці борги прізвели наше підприємство в збиткове. Великою проблемою залишається недостатність коштів для підвищення заробітної плати, а це приводить до низького рівня кваліфікації робочого персоналу.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
В 2002 році нашим підприємством було сплачено суми пені по податку на землю за попередні роки в сумі 3.6 тис.грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування підприємства проводиться шляхом розрахунків замовників за виконані роботи та надані послуги. На наступний рік підприємство планує не виконувати роботи та не надавати послуг замовникам без попередньої оплати не менше 70%, що дасть можливість вчасно розраховуватися з бюджетом та працівникамі.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
В 2002 році укладено чотири контракти на послуги оренди нежилих приміщень виробничо-технічного призначення,які продовжені і на 2003, 2004 рокі. Загальна вартість переходящих контрактів склала 258 тис.грн.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
ВАТ"ПМК-54" планує на наступний рік підвищити якість виконуваних робіт, збільшити об"єми будівельно-монтажних робіт, наладити виробництво залізобетонних виробів та конструкцій. Планується виділити кошти на дослідження та розробки нових технологій, які дадуть можливість зменшити вартість робіт,при тому збільшити якість виконуваних робіт та наданих послуг.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
В наступному звітному періоді будуть прийняті всі міри для того, щоб підвищити заробітну плату працівників підприємства, підвищити якість виконуваних робіт. Підприємство в наступному звітному періоді надасть максимум зусиль для того, щоб збільшити об"єми виконуваних робіт і тим самим отримати прибутки - по мірі можливостей погасити збитки попередніх періодів.