Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Титульний аркуш звіту

Звіт затверджую:

Голова правління  
Скрипка Віктор Якович  
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

М.П.

Дата  


Контактна особа з питань складеної інформації:
 
Посада, підрозділ Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я, по батькові Матвійчук Наталія Василівна
Міжміський код, телефон, факс 04498, 52055, 52055
E-mail "дані відсутні"

Річний звіт відкритого акціонерного товариства (ВАТ)
 

Складено на 2003  
  (дата)  

Емітент ВАТ "ПМК-54"

Звіт прийнято:  
 
  (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові працівника Комісії)

Дата прийняття
попереднього звіту
 
Дата прийняття звіту  
Попередній звіт
зареєстровано за номером
 
Реєстраційний номер  
   
Примітки